Syarat-syarat

Syarat utama

  • Calon wajib menduduki Ujian Kecenderungan Kemasukan Pelajar (UKKP) Asrama Semai Bakti FELDA (ASBF) 2022.
  • Generasi Baharu FELDA, anak Petugas FELDA/kumpulan FELDA.

Syarat tambahan

  • Bergiat aktif dalam bidang ko-kurikulum atau memegang jawatan kepimpinan di sekolah.
  • Mempunyai personaliti yang baik dan tiada rekod kesalahan disiplin.

Kelayakan maksimun

  • Mendapat markah yang tinggi berdasarkan Ujian Kecenderungan Kemasukan Asrama Semai Bakti FELDA (ASBF) 2022.
  • Permohonan yang lengkap dan diterima sebelum tarikh tutup sahaja yang akan diproses.

Mata Pelajaran UKKP

  • Matematik
  • Sains
  • Bahasa Inggeris
  • Sahsiah dan Keperibadian
%d bloggers like this: